Brandveilig prefab

Betaalbaar Prefab

Betaalbaar bouwen is wellicht de grootste uitdaging in de huidige woningmarkt. Er is een enorm woningtekort, waarvoor er tot wel 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden. De consument moet die woning echter wel kunnen betalen. Dat vereist een sterke focus op de bouwkosten.Prefabricage van woningen of bouwdelen daarvan lijkt het beste antwoord op de vragen en uitdagingen in de woningmarkt. Alleen met vergaande prefabricage is het mogelijk om de gewenste aantallen woningen te produceren en kosten te besparen. Belangrijk daarbij is de snelheid van bouwen, maar ook de gegarandeerde kwaliteit door het bouwen onder gecontroleerde omstandigheden.

Swisspearl realiseert zich voor welke grote uitdagingen de bouw staat. We willen graag meedenken met onze klanten en zetten daarbij hoog in op prefab. Wij ontwikkelen voor prefab bouwers betaalbare en gecertificeerde oplossingen die eenvoudig en universeel toepasbaar zijn. Daardoor maken we in prefab standaardisatie en kostenbesparing mogelijk. In deze brochure gaan we dieper in op het actuele, maar vaak ook lastige thema brandveiligheid en reiken we oplossingen aan voor een gegarandeerde brandveiligheid van de prefab gevel.

Lees verder

Toenemende regelgeving brandveiligheid

De bouw heeft te maken met toenemende regelgeving, onder meer op het gebied van brandveiligheid. Dat betreft met name de gevels van woningen, appartementencomplexen en andere gebouwen. De eis van brandklasse D of B is er één van, maar vaak zal de gevel ook moeten voldoen aan een vereiste brandwerendheid van 30 of 60 minuten (WBDBO-eis; weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag).

Die regelgeving is op zich niet nieuw, al worden de eisen wel strenger voor bijvoorbeeld hoogbouw. Daar zal naar verwachting een eis worden gesteld waarbij in de gevel alleen nog materialen van minimaal brandklasse A2 mogen worden gebruikt. Dit al dan niet in combinatie met zogenaamde firebarriers, die moeten voorkomen dat een brand zich voortplant via de spouw in de gevel.

Ook voorhet gebruik van hout in de gevel worden de eisen steeds strenger. Bepaalde onbehandelde houtsoorten zijn wat betreft brandklasse opgenomen in een tabel ‘Classified without further testing’, waarmee in een geteste opbouw mag worden uitgegaan van brandklasse D. Die tabel gaat worden aangepast. Daarbij mogen de genoemde houtsoorten niet meer zonder meer worden toegepast in hun gemodificeerde / verduurzaamde variant zonder te testen.

Aantoonbare brandveiligheid

De aandacht voor brandveiligheid in de gevel is fors toegenomen na de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017. Sindsdien wordt gekeken naar aanscherping van de regelgeving, maar wordt vooral ook gelet op het naleven van de regelgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor de brandklasse van de gevel. De brandklasse van de gevel is namelijk meer dan de brandklasse van de afzonderlijke producten. Het gaat om de optelsom van de afzonderlijke producten. Als elk product een klein beetje bijdraagt aan brandverspreiding, is dat samen wellicht te veel. Leveranciers van gevelbekleding moeten daarom aantonen dat hun product voldoet in een bepaalde samenstelling en gevelopbouw. Zij leveren die producten onder CE-markering.

Het is vervolgens aan de gevelbouwer om te zorgen dat dat product ook daadwerkelijk wordt toegepast in die samenstelling zoals die is getest en / of volgens de testrapporten is toegestaan. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de aannemer richting het bevoegd gezag moeten aantonen dat het gebouw voldoet aan alle regelgeving. De brandklasse van de gevel is één van de aspecten die aangetoond moet worden. Dat geldt ook voor een eventuele vereiste brandweerstand van de gevel van 30 of 60 minuten. Dit vereist dat er vooraf een gedetailleerd ontwerp wordt gemaakt, dat vervolgens zorgvuldig wordt uitgevoerd met een aantoonbare kwaliteit.

Oplossingen voor de brandweerstand

Voor veel gevels geldt een brandweerstandseis van 30 of 60 minuten WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Via de gevel gaat het om brandoverslag, waarbij de brand op de ene verdieping naar buiten doorslaat en op de volgende verdieping weer naar binnen slaat. Als elke verdieping een gevel heeft die 30 minuten brandwerend is, is de gezamenlijke weerstand 60 minuten. Om ontwerpers maximale keuzevrijheid te beiden in gevelbekleding, heeft Swisspearl houtskeletbouwelementen getest op hun brandweerstand. We hebben gekozen voor een standaard isolatie met glaswol. Vaak wordt zo’n element bekleed met een waterkerende dampopen folie, maar daarmee voldoet het element niet standaard aan de brandweerstand van 30 minuten. In plaats daarvan hebben we een Swisspearl Windstopper beplating van slechts 4,5 mm toegevoegd. Deze beplating is waterkerend, sterk dampdoorlatend en kan tevens een constructieve functie als stabiliteitsplaat vervullen. Ook draagt de plaat bij aan de geluidwering van het element. Met de toevoeging van de Swisspearl Windstopper voldoet het element ruimschoots aan de vereiste weerstand van 30 minuten.

Deze testresultaten zijn behaald onafhankelijk van de aan te brengen gevelbekleding. Dit betekent dat er een grote mate van vrijheid is in het kiezen van de gevelbekleding, zonder dat dit invloed heeft op de detaillering van de hsb-elementen. De prefab bouwer kan zijn elementen dus standaardiseren en zelfs produceren zonder dat hij exact weet welke gevelbekleding er toegepast gaat worden. Deze standaardisatie werkt kostenbesparend en voorkomt faalkosten. In een matrix die binnenkort verschijnt, zullen we op basis van zogenaamde Figra-waardes (bijdrage aan brandgroei) allerlei mogelijke combinaties aangeven die allemaal ‘end-use’ voldoen aan Brandklasse B.

Oplossingen voor de brandklasse

Voor veel gevels geldt de eis van Brandklasse D of zelfs B. Het aantonen van die brandklasse is de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de gevelbekleding. Hiervoor geldt ook een verplichte CE-markering. Dit is echter meer dan de brandklasse van een enkel product op zichzelf. Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘end-use’ test, waarbij de totale gevelopbouw wordt beproefd. Vervolgens is de brandklasse ook alleen gewaarborgd als de gevel in de beproefde opbouw wordt toegepast. Afwijkingen zijn slechts toegestaan voor zover die expliciet genoemd worden in de testrapporten.

Als leverancier van gevelbekleding heeft Swisspearl ook hierin zijn verantwoordelijkheid genomen. De producten van Swisspearl hebben van zichzelf al een brandklasse A2 en vallen daarmee in de veiligste categorie. Dat vertaalt zich in een ongecompliceerde achterconstructie. Met een houtskeletbouwelement met glaswol en een dampopen folie behalen we brandklasse B. Daar is zelfs geen Swisspearl Windstopper voor nodig, zoals de meeste andere gevelbekledingen die wel nodig hebben om te voldoen aan de vereiste brandklasse.

Ook aan de eis van Brandklasse A2 voor hoogbouw kunnen we met onze Swisspearl producten probleemloos voldoen.
Voor de na-isolatie van woningen en andere gebouwen hebben we onze gevelbekleding ook getest op een ondergrond van PIR. Ook dan kunnen we zelfs zonder Windstopper voldoen aan de eis van Brandklasse B.

Testrapporten en certificeringen

Alle producten van Swisspearl voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Die zijn vastgelegd in diverse certificeringen en testrapporten. Voor de brandveiligheid in de gevel is echter meer vereist dan het vastleggen van een brandklasse van één specifiek product. Daarvoor is het nodig om de totale gevelopbouw te testen, in de combinatie van alle materialen. Swisspearl test een groot aantal gevelopbouwen, met als constante factor de toepassing van Swisspearl Windstopper aan de spouwzijde van het binnenblad. De rapporten van deze tests zullen leiden tot een grote vrijheid voor prefab bouwers in de opbouw van de gevel. De diverse rapporten en certificeringen zijn opvraagbaar bij Swisspearl, om zo als prefab bouwer per project de geleverde kwaliteit te kunnen borgen.

Swisspearl Nederland BV

Vonderweg 7
7468 DC ENTER
T+31(0)85 489 07 10
E info@nl.swisspearl.com
W www.swisspearl.com

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur