Industrieel warmtepompsysteem bij renovatie

Voor de tapwaterinstallatie bij de opvanglocatie van het leger des Heils, Zichtenburg in Den Haag, leverden wij een warmtepompsysteem met schakelkast voor aansturing van het volledige systeem. In een schakelkast komen de verschillende onderdelen van het systeem bij elkaar. Een centrale besturing maakt het mogelijk om een warmwatersysteem dat bestaat uit meerdere toestellen en componenten, zo efficiënt mogelijk te laten draaien.

In het project Zichtenburg werden 2 warmtepompen in cascade geïnstalleerd. In cascade betekent dat, afhankelijk van de belasting van het systeem, er 1 óf 2 warmtepompen in bedrijf zijn. Dit in tegenstelling tot een parallelle installatie waar beide warmtepompen bij een warmtevraag tegelijkertijd aangestuurd worden. Bij een cascade regeling worden dus door de centrale besturing 1 of meerdere warmtepompen ‘aan’ gezet. Bij hogere buitentemperaturen is 1 warmtepomp voldoende, maar bij lagere buitentemperaturen of hogere belasting zijn er mogelijk 2 warmtepompen nodig om aan de vraag te voldoen. Daardoor kan op de meest energie efficiënte wijze, de warmte uit de warmtepomp(en) via een platenwisselaar overgedragen worden aan het water in het voorraadvat.

Bij Zichtenburg staan naast 2 warmtepompen ook 2 voorraadvaten. Het eerste wordt door de warmtepomp verwarmd en het tweede bevat een extra elektrisch element om het voorverwarmde water na te verwarmen tot de voor legionella preventie gewenste tapwatertemperatuur.

Meer weten over dit systeem en de internet connectivity?

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur