Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op de onlangs gehouden Green Deal Workshop, georganiseerd door het CBS, kwamen belangrijke thema’s zoals klimaatverandering, energie, milieu, natuur en de uitdagingen en doelen die daarmee verband houden aan de orde. Meer dan 100 experts van ongeveer 45 verschillende organisaties waren van de partij en spraken met elkaar over hun informatiebehoeften om de Green Deal thema’s in kaart te kunnen brengen. Samenwerking blijkt daarbij cruciaal.

Lees verder

Samenwerking cruciaal

Angelique Berg, Directeur-Generaal van het CBS, verrichtte de plenaire opening. Zij gaf aan dat er al duizelingwekkend veel informatie is over Green Deal gerelateerde data, maar dat die informatie versnipperd is en dat er ook nog witte vlekken zijn. ‘Daarom moeten we met onze stakeholders en andere kennisinstellingen in gesprek om scherp te krijgen aan welke informatie behoefte is. Samenwerking staat daarbij centraal.’ Zij benadrukte dat het de ambitie van het CBS is om de statistische informatie over de Green Deal beter toegankelijk te maken, zowel voor de experts als het brede publiek. ‘Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen.’

Alarmerende keynote speech

Vervolgens werden de deelnemers aan de workshop verrast door een inspirerende en tegelijkertijd alarmerende keynote speech van Maarten van Aalst, sinds 1 februari van dit jaar de nieuwe hoofddirecteur van het KNMI en tevens hoogleraar aan de Universiteit Twente. In zijn speech refereerde hij aan het Klimaatakkoord van Parijs dat eind 2015 werd gesloten. Aan dit akkoord, dat in 2020 in werking is getreden, doen 195 landen mee. ‘Daarin is afgesproken dat de gemiddelde mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius moet blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5 graden Celsius. Maar het is de vraag of we dit halen. In het jaar dat het verdrag werd getekend gaf het KNMI al aan dat er sprake was van een ernstige situatie qua klimaatverandering. Nu zijn we een aantal jaren verder en hebben we al veel voorbeelden van catastrofale gevolgen van klimaatverandering voorbij zien komen.’

Achter de feiten aanlopen

Van Aalst benadrukte ook het belang van samenwerking, waarbij hij een duidelijke taak voor kennisinstellingen zoals het KNMI en het CBS ziet. Beide organisaties vullen elkaar immers goed aan als het gaat om data over klimaat, weer, maatschappij, milieu en natuur. ‘Maar ondanks allerlei goede initiatieven – zoals de Eurostat-indicatoren – is er nu al sprake van achterstand en lopen we achter de feiten aan. Denk aan de overstromingen in Parijs in de zomer van 2016, maar ook de storm Orphelia die in 2017 Ierland trof en veel schade aanrichtte. En in 2021 werd in ons land de provincie Limburg door overstromingen getroffen, net als Duitsland en België. Vele honderden slachtoffers waren het gevolg.’ Van Aalst vroeg aan de toehoorders in de zaal of zij de 3 dodelijkste natuurrampen in Nederland van de afgelopen eeuw konden noemen. ‘De watersnoodramp van 1953 gold als natuurramp nummer een, gevolgd door de twee hittegolven van 2003 en 2006.’ Opmerkelijk daarbij is volgens de KNMI-hoofddirecteur dat uit onderzoek van de gemeente Den Haag is gebleken dat met name kwetsbare wijken het meest te lijden hebben onder klimaatverandering en dat subsidies hiervoor juist bij de inwoners van de meer welvarende wijken terecht komen.

De grenzen zijn in zicht

‘Kort samengevat wordt het weer steeds extremer, worden we steeds vaker verrast door de effecten van klimaatverandering, proberen we ons daar aan aan te passen, maar zijn de grenzen in zicht. Ook kan onze respons de risico’s van klimaatverandering versterken’, aldus Van Aalst. ‘Er is al veel informatie over wat er precies gaande is qua klimaatverandering en de effecten daarvan, maar we moeten die data goed organiseren en samenbrengen.’ Van Aalst ziet het als de publieke taak van het KNMI om mensen bewust te maken van de manier waarop het klimaat verandert. ‘Wij zijn de leverancier van informatie om het debat hierover te laten plaatsvinden. Daarnaast moeten er voor de komende jaren een aantal gerichte acties in gang worden gezet, zoals het koppelen van de korte en lange termijn, meer inzicht in systemen en goede communicatie en samenwerking.’

Foto: Moritz Ludke op Unsplash.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur