“Concrete verandering” in de betonindustrie

Fabrikanten in de betonindustrie staan voor de uitdaging om de CO2-impact van hun betonproducten concreet te maken. Keerwandfabrikant Bosch Beton is daar één van. Met de focus op duurzaamheid, hebben zij een innovatieve aanpak ontwikkeld om deze CO2 impact te meten en te communiceren via het ‘bekende’ CO2 duurzaamheidslabel met verschillende klassen. Dit duurzame en transparante initiatief biedt klanten en consumenten essentiële informatie over de milieu-impact van de producten, waardoor zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

Lees verder

De kracht van CO2-labels

Met de invoering van CO2-labels op betonproducten maakt deze producent haar duurzaamheidsambities tastbaar en begrijpelijk. Net zoals bij de aankoop van een nieuwe TV of wasmachine, kunnen hun klanten nu direct zien welke impact hun bouwkeuzes hebben op het milieu.

De labels variëren van klasse A++ (hoogste duurzaamheid) tot G (laagste duurzaamheid), en bieden een gedetailleerd inzicht in de milieuvriendelijkheid van elk product.

Deze transparante en gedetailleerde aanpak stelt zowel Bosch Beton als haar klanten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van gedocumenteerde en gevalideerde informatie over de CO2-impact van de producten.

Samen bouwen aan een groenere toekomst

“Bij Bosch Beton willen we niet slechts producten leveren; we willen een impact maken,” verklaart Brechtje van den Beuken (CEO). “Met deze invoering streven we ernaar de bouwsector te helpen veranderen bij het creëren van een groenere toekomst. We dagen onszelf en onze klanten uit om actie te ondernemen, duurzame keuzes te maken en samen te werken aan een wereld waarin de gebouwde omgeving en de natuur harmonieus samenkomen.”

Het naar de klant toe communiceren over de milieu-impact van de producten, laat een groeiende trend in de bouwsector zien. Het legt de nadruk op de noodzaak van transparantie en duurzaamheid, waardoor consumenten bewuste keuzes kunnen maken die bijdragen aan een groenere toekomst.

Werkwijze achter de metingen

Het proces om de CO2-impact te meten volgt strikte normen en methodologieën. Zo is de LCA-methodologie gebruikt en gecertificeerd volgens de laatste ISO 14040 en ISO 14044 standaarden en voldoet de analyse aan de bepalingsmethode ‘milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1, maart 2022.

Dit houdt in dat de invloed op het milieu gedurende de hele levenscyclus van het product wordt geanalyseerd, van grondstoffenextractie tot productie, gebruik, en uiteindelijk de verwijdering. Als resultaat krijg je een overzicht van de milieu-impact van een product. Waaronder ook de CO2-uitstoot.

Het benchmark van Bosch beton is gebaseerd op het onderzoek De Green Construction Board’s (GCB) Low Carbon Group (LCCG) uit Engeland. Zij hebben een zevenstappenplan ontwikkeld, met als uitgangspunten koolstofvrij, afvalvrij, biodiversiteit en milieuwinst om zo de basis te vormen van de classificaties. Voor het verkrijgen van de dataset voor de classificaties, analyseerde de GCB totaal 624 verschillende betonrecepturen binnen sterkteklassen C8/10 tot C80/95, waardoor dit een goede bandbreedte biedt voor betonproducten van verschillende sterkteklassen.

Innovatieve aanpak

Bosch Beton heeft een innovatieve aanpak geïntroduceerd door de resultaten van haar keerwanden en inhoud te valideren en alle mengsels per kubieke meter te meten. Hierdoor is het mogelijk om deze gevalideerde resultaten te integreren in een rekentool. Die rekentool kan alle verschillende elementen gecombineerd uitrekenen. Van de grondstofextractie, tot en met het transport en plaatsen, tot en met het einde van de levenscyclus.

Op deze manier kan Bosch Beton het gehele ‘CO2 plaatje’ in beeld brengen en haar klant daarbij bewust maken van de CO2-impact.

T +31(0)342 441 050
E infra@boschbeton.nl
I www.boschbeton.nl

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur