StocExpo Standhouder Nieuws

CTS Romania tilt koepel van 22,8 m

Het team van CTS Romania heeft het aluminium koepeldak op de OMV Petrom-tank T101 in Petrobrazi, Roemenië, geplaatst. Het hijswerk was binnen 90 minuten voltooid. Om deze klus te realiseren werd een 200 ton mobiele kraan ingezet.

Voor meer informatie bezoek CTS op stand D17

Lees verder

Emerson Software helpt Intermountain Power Agency om CO2-vrije stroom te leveren

Transformatie initiatief creëert een hub voor schone energie voor het westen van de Verenigde Staten en breidt de digitale basis uit voor de productie, opslag en energieopwekking van groene waterstof.

Bezoek Emerson op stand M17

Lees verder

Afvalwater is de ontbrekende schakel in water- en klimaatdiscussies

Water en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zien de effecten van klimaatverandering grotendeels zichtbaar worden via water. Te veel (overstromingen, orkanen, moessons) of te weinig (droogte, verdroging, bosbranden). Dit stelt de overbelaste infrastructuur en de watervoorziening en -behandeling op de proef. Kijk maar eens naar het stroomgebied van de Colorado, waar Lake Mead en Powell zich op nooit eerder vertoonde laagwater niveaus bevinden en de stroomvoorziening voor miljoenen mensen in gevaar komt. Of in Europa en China waar recordhittegolven voor verstoringen in de voorziening zorgen: stroomtekorten, landbouwverliezen en waterrantsoenering.

Meer informatie? Bezoek Aquacycl op stand C25

De aluminium koepel maakt deel uit van een reeks koepels die door CTS zijn geleverd aan de OMV PETROM Petrobrazi-raffinaderij. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Confind, OMV Petrom en Felbermayr Romania. Als CTS willen we onze dank en waardering uitspreken aan alle betrokken bedrijfsteams voor het realiseren van deze mijlpaal in het upgradeprogramma voor het OMV Petrom-tankpark op een veilige en degelijke basis, voor tanks die voldoen aan de hoogste milieu- en veiligheidsnormen voor de komende decennia.

Emerson’s expertise in de energiesector en ervaring met waterstofproductie als automatiseringsleverancier voor de aangrenzende Mitsubishi Power Advanced Clean Energy Storage-hub zullen de Intermountain Power Agency helpen de veiligheid te verhogen, de kosten te verlagen en het onderhoud te vereenvoudigen gedurende de levenscyclus van zijn in Utah gevestigde IPP Renewed.

IPP Renewed transformeert het op kolen gestookte Intermountain Power Project in een innovatieve, schone energieoplossing. Die tegemoet komt aan de toenemende vraag van de energiemarkt naar snelle decarbonisatie. De nabijheid van Mitsubishi’s Advanced Clean Energy Storage-hub positioneert de fabriek perfect om te profiteren van opgeslagen groene waterstof om op verzoek koolstofvrije stroom te leveren aan zes westerse staten. Groene waterstof geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie tijdens piekproductie, zal worden opgeslagen in de ondergrondse zoutcavernes van de hub. Voor gebruik door IPP Renewed’s waterstof compatibele turbines om elektriciteit op te wekken.

“Het vinden van innovatieve manieren om hernieuwbare energie inzetbaar te maken, is essentieel om te voldoen aan de elektriciteitsbehoeften van het land en de ambities voor netto nulemissies”, zegt Cameron Cowan, algemeen directeur van de Intermountain Power Agency. “Onze samenwerking met Emerson, dat beschikt over expertise in duurzame energie en bewezen automatiseringservaring voor complexe projecten, zal ons helpen een digitaal geoptimaliseerde faciliteit te bouwen om betrouwbare, koolstofvrije elektriciteit te leveren voor de komende decennia.”

De 840 MW IPP Renewed-fabriek zal bij het opstarten 30% waterstofbrandstof en 70% aardgas gebruiken en tegen 2045 overgaan op 100% waterstofgebruik. Emerson’s Ovation software en automatiseringstechnologieën en cyberbeveiligingsoplossingen zorgen voor eenvoudiger integratie en verbeterde zichtbaarheid van processen voor de productie, opslag en opwekking van waterstof, evenals betrouwbare, veilige controle en bewaking van de IPP Renewed balance-of-plant operaties.

“Het succesvol beheren van vraag en aanbod van duurzame energie zal een belangrijke onderscheidende factor zijn voor energieopwekkingsinstallaties die concurreren in een toekomst met koolstofarme energie”, aldus Bob Yeager, president van Emerson’s energie- en waterbedrijf. “Intermountain Power Agency geeft een nieuwe kijk op energieopwekking door kritieke opkomende technologieën op te schalen en innovatieve automatiseringssoftware en -oplossingen te gebruiken om betrouwbaar en veilig aan de vraag van de consument te voldoen, door een model te creëren voor alle organisaties op de markt voor energieopwekking.”

Emerson zal de Intermountain Power Agency helpen bij het implementeren van een end-to-end geïntegreerd Ovation-platform – van de productie en opslag van groene waterstof in Mitsubishi’s Advanced Clean Energy-hub tot koolstofvrije elektriciteitsopwekking in de IPP Renewed-fabriek. De fabriek zal ook gebruik maken van digitale oplossingen, zoals de volgende generatie van totale fabriekssimulatie ontwikkeld door Emerson en Mitsubishi. Om de prestaties en betrouwbaarheid te optimaliseren, voorspellende en door kunstmatige intelligentie aangestuurde onderhoudsstrategieën mogelijk te maken, operationele besluitvorming te automatiseren en inbedrijfstelling en training te ondersteunen.

Aan de andere kant van de medaille zijn water- en afvalwaterbedrijven verantwoordelijk voor 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG), waarvan 70% wordt veroorzaakt door afvalwaterzuivering. En dan hebben we het nog niet over de 80% van het afvalwater dat wereldwijd zonder behandeling in het milieu terechtkomt. Als we de kloof op het gebied van sanitaire voorzieningen dichten met behulp van conventionele methoden, betekent dit een geschatte toename van 10% van de uitstoot van broeikasgassen door de sector. Dit alles terwijl we de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 45% moeten verminderen ten opzichte van 2005 en in 2050 netto nul moeten bereiken.

Bedrijven spelen een belangrijke rol bij de aanpak van zowel klimaat als water, aangezien zij grootverbruikers en uitstoters zijn. De meeste grote bedrijven zijn zich bewust van het belang van zowel water- als broeikasgasreductie voor hun kernactiviteiten en ondernemen stappen om de milieuprestaties te verbeteren. Meer dan 1.000 bedrijven hebben plannen opgesteld voor het bereiken van een netto nul-uitstoot van broeikasgassen, waaronder veel die plannen opstellen voor Scope 3-emissies (die verband houden met productgebruik en toeleveringsketen). De leiders op dit gebied nemen het op in alle aspecten van de bedrijfsstrategie, in het besef dat ze zonder een gezonde omgeving geen gezond bedrijf zullen hebben.

De uitdaging waarmee CEO’s worden geconfronteerd, is niet het stellen van doelen, maar het bereiken ervan. Volgens een recent artikel in Harvard Business Review op basis van een enquête onder meer dan 400 C-level executives, heeft 59% geen goed beeld van de financiële risico’s en kansen die het klimaat met zich meebrengt.

Bovendien wordt afvalwater nooit meegenomen in de C-suite-discussies over klimaat, en wordt de onbenutte waarde van afvalwater over het hoofd gezien in de plannen van de meeste bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Afvalwater heeft voldoende energiepotentieel om de behandeling ervan koolstofneutraal te maken, maar de meeste bedrijven hebben niet geïnvesteerd in de technologie om dit te benutten en lozen in plaats daarvan hun afval naar het stroomafwaartse nutsbedrijf, storten of verbranden het slib. Dit alles heeft gevolgen voor het milieu. Waaronder de productie van methaan wanneer het afvalwater wordt afgebroken, hoge CO2-emissies om het conventioneel te behandelen en een verminderde waterkwaliteit als het water niet wordt behandeld.

Onsite, gedistribueerde behandeling voor industriële bedrijven biedt een manier om deze waarde aan te boren door het grootste deel van het organische materiaal te verwijderen. Dit kan tot 90% van de uitstoot van broeikasgassen verminderen bij het stroomafwaartse nutsbedrijf. En door bij de site te behandelen, kan het water ter plaatse worden hergebruikt voor toepassingen die water van mindere kwaliteit vereisen (koeltorens, boilers en wasserij). De voordelen van behandeling ter plaatse zijn onder meer een verminderde vraag naar zoet water, wat waterschaarste kan verlichten. Onsite behandeling vermindert de energiebehoefte voor transport en behandeling en maakt water van hogere kwaliteit voor lozing mogelijk. Het draagt ook bij aan risicobeperking in scenario’s zoals vermindering van lozingsvergunningen, beperkingen op het watergebruik of negatieve publieke perceptie met betrekking tot watergebruik en lozingen.

Op de langere termijn strekken deze voordelen zich uit tot meer veerkracht en aanpassing. Aangezien de klimaatverandering extreme weersomstandigheden intensiveert, zal de waterinfrastructuur niet in staat zijn om op betrouwbare wijze water- en sanitaire voorzieningen te bieden. We hebben orkanen gezien die afvalwaterzuiveringsinstallaties verwoestten, verstoorde elektriciteitsnetten die de watervoorziening verstoorden, en massale migraties en vluchtelingenkampen die toegang eisten tot infrastructuur die niet bestaat. Een gedecentraliseerde, off-riool en off-energy netoptie helpt veerkracht te bieden om snel te reageren op gebeurtenissen die onze bestaande infrastructuur uitdagen of beschadigen.

Hoewel afvalwater altijd complex is en bijna nooit een one-size-fits-all-benadering vergt, moeten we de bijdrage ervan aan een gezond stroomgebied, broeikasgasemissies en veerkracht opnieuw bekijken. In plaats van het te zien als een probleem dat moet worden beheerd, moeten we het zien als een oplossing voor enkele van onze grootste ecologische en humanitaire uitdagingen. Dit vereist de bereidheid om nieuwe technologieën voor monitoring en behandeling toe te passen. Sommige zullen waarschijnlijk mislukken, maar de onmiddellijke actie die nodig is om deze problemen op te lossen, rechtvaardigt het risico.

Afvalwater alleen zal de uitdagingen die voor ons liggen niet oplossen, maar het biedt een manier om tegelijkertijd de afhankelijkheid van water en energie te verminderen. CEO’s, investeerders en lokale overheden moeten de mogelijkheden van afvalwater inzien en actie ondernemen. Om afvalwater te behandelen als een waardevolle hulpbron en een manier om onze water- en klimaatdoelstellingen te helpen bereiken.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur