Woning sneller dan gedacht naar all electric met slimme installatieoplossingen

Al bijna 30 jaar levert Alklima de klimaatsystemen van Mitsubishi Electric voor Nederland. Jarenlange ervaring en kennis zorgen ervoor dat de Nederlandse woningbouw de transitie naar duurzaam opgewekte energie kan maken. Commercieel directeur Ardon van Holst legt uit dat een zorgvuldig afstemmen van isolatie, ventilatie en de installatie van Mitsubishi Electric, leidt tot een energiezuinige, comfortabele woning.

“Een comfortabel binnenklimaat is een belangrijk voorwaarde voor optimaal woon en werkplezier, zowel in woning- als utiliteitsbouw En we willen dit binnenklimaat realiseren met een zo laag mogelijk energieverbruik”, zegt Ardon van Holst, commercieel directeur van Alklima. “Dit is te bereiken in een samenspel tussen de bouwkundige schil en de installatie. Waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen natuurlijk is uitgesloten en zo min mogelijk energie gebruikt moet worden om dit comfort te bereiken. Niet stoken met de deur open maar zorgen voor een goede geïsoleerde gebouwschil. Op die basis is Alklima op zijn best. Onze advisering en begeleiding bij de keuze van een klimaatsysteem is dan een must.”

Alklima staat voor ‘The Road to All Electric”. Al sinds 1954 maakt Mitsubishi Electric warmtepompen. Daarmee zorgt 70 jaar kennis voor gedegen oplossingen. Voorheen lag de focus voornamelijk op utiliteit (kantoren, hotels, retail en dergelijke). Maar de markt is veranderd. “De warme zomers en beter geïsoleerde huizen hebben de vraag naar airco flink laten stijgen. Daarnaast heeft de toepassing van de lucht/water warmtepomp de laatste acht jaar een enorme vlucht genomen. Nu is Alklima ook in de woningbouw en renovatie een belangrijke speler die met innovatieve oplossingen eigenaren helpt grote stappen te zetten.”

Klaar voor ‘all electric’

“Voor de verduurzaming van de bestaande woningbouw staan we voor een geweldige opgave” , erkent Van Holst. “Veel partijen promoten de hybride warmtepomp om dit te realiseren. Wij kiezen een andere lijn. De keuze voor een hydride warmtepomp zou impliceren dat je klaar bent met het verduurzamen. Wij zien de verduurzamingsslag breder, want het is het pakket van bouwkundige maatregelen aangevuld met een duurzame klimaatinstallatie die ons naar ons doel brengt. Natuurlijk is betaalbaarheid een belangrijk issue. Maar als we echt vooruit willen, dan moeten we aan de basis beginnen en geen pleisters plakken.”

De energieprijzen vorig en begin dit jaar hebben de noodzaak voor tussentijdse oplossingen wel duidelijk gemaakt. “Zelfs dan blijft Hybride een hakken over de sloot oplossing. Daarom hebben wij ons ‘All-Electric Ready’ concept gelanceerd. Daarmee zet je naast de cv-ketel een warmtepomp die ook warm tapwater kan maken. Met dit concept kan de klant vervolgens stapsgewijs zijn woning gaan verduurzamen. Aan het einde van de verduurzamingscyclus, waarbij de isolatie van de gebouwschil en ventilatie aangepakt worden, kan de warmtepomp dan zelfstandig functioneren en is de traditionele cv-ketel overbodig. Bij een hybride oplossing zal in dat geval de hele installatie (dus inclusief hybride warmtepomp) vervangen moeten worden.”

Van Holst stelt: “In een fors aantal gevallen heeft die tussenstap met een hybride opstelling zelfs helemaal geen zin. Woningen van na 2000 zijn in principe al voldoende geïsoleerd en kan er direct worden overgestapt op een All-Electric (AE) warmtepomp. Onderzoek van Deltares toont zelfs aan dat 60 procent van de woningen al op AE kunnen.”

Lees verder

Minder energie nodig

Het onderzoek van Deltares stelt dat Lage temperatuur¬verwarming in veel bestaande woningen nu al mogelijk is. Onderzoek van WarmingUP bij ruim 200 woningen laat zien dat in 60 procent van de bestaande woningen lage temperatuur verwarming nu al mogelijk is zonder aanvullende isolatie of nieuwe radiatoren. Deze woningen kunnen met aanvoertemperaturen van 55°C of lager bij een buitentemperatuur van -10°C de binnentemperatuur van het huis op 20°C warmhouden. Deze woningen zijn al LT-ready (lage temperatuur ready). Ivo Pothof, expert Duurzame Energie bij Deltares zegt in het kader van het WarmingUP onderzoek: “Het onderzoekt bevestigt onze verwachting dat huidige radiatoren over gedimensioneerd zijn. Veel bestaande woningen kunnen nu al met lagere temperaturen comfortabel verwarmd worden zonder de radiatoren te vervangen. Met 5 miljoen woningen en 5000 euro besparing per woning voor vervangingskosten levert dit een maatschappelijke besparing op van 15 miljard euro”.

De metingen en analyses tonen aan dat de huidige rekenmethodes om de warmtevraag te berekenen erg conservatief zijn en een huis in praktijk sneller LT-ready (lagere temperatuur) is dan nu wordt aangenomen. Hierdoor kunnen bestaande woningen veel goedkoper verduurzaamd worden en meerdere duurzame warmtebronnen benut worden.

Samenwerken en de juiste producten

Het verduurzamen van de woningbouw is een gezamenlijke opgave waarbij aannemer, adviseur, installateur goed met elkaar moeten samenwerken. Alklima speelt hierbij een belangrijke adviserende rol en biedt oplossingen uit het Mitsubishi Electric assortiment: “Met de komst van een warmte terugwin, WTW, installatie voor de woningbouw heeft Alklima met de Ecodan lucht/water warmtepomp het kwartet voor het binnenklimaat in de woning in handen. Koelen, verwarmen, warm tapwater en ventilatie met de hoogwaardige producten van Mitsubishi Electric.”

Ook op het gebied van prefab bouw en renovatie denkt Alklima mee. “We helpen de opdrachtgever de Beng opgave te halen zonder hoge energievraag. Onze systemen zijn dermate goed dat we in deze rekenmethodiek de oplossing kunnen bieden voor vrijwel alle typen woningen. De Mitsubishi Electric klimaatproducten sluiten goed aan op de vraag in de Nederlandse markt.”

Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
T +31 78 615 0000
E info@alklima.nl

Opleiding

Alklima zorgt ervoor dat installateurs actuele kennis hebben van producten en hun prestaties. Er zijn gratis trainingen en instructies beschikbaar voor de installateur. “We zijn er bij gebaat dat de installateur op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en kennis heeft van de werking, installatie en onderhoud van de producten. Op het gebied van onderhoud kan met slimme communicatie onze installaties op afstand worden gemonitord en eventueel preventief onderhoud worden ingepland. Dat helpt ook de installateur in zijn bedrijfsvoering en het scheelt in het aantal mensen dat nodig is voor onderhoudstaken. Dergelijke ontwikkelingen staan niet stil, dus komen onze klanten het liefst eens per jaar op bezoek.”

Mooie oplossing

Bij het toevoegen van installaties denkt menig woningbezitter aan lelijke behuizing en ongewenst ruimtebeslag. “We lopen nog steeds tegen het feit aan dat er bij het ontwerp onvoldoende wordt nagedacht over de plaatsing van de installatie van de binnen- en buitendelen. Dit is nog te vaak een sluitpost”, constateert Van Holst. “Juist door vroegtijdig mee te mogen denken, kunnen we samen inventieve oplossingen bedenken en mogelijke problemen voor zijn. Voorbeelden op het dak, opstelling in de schuur, inpandig met rooster, en netjes bouwkundig weggewerkt. Daarbij denken we ook aan de geluidseisen richting de erfgrens.”

“Het comfort dat de installatie biedt, hoeft niet ten koste te gaan van de uitstraling van de woning.” Van Holst heeft inmiddels talloze voorbeelden van installaties waarbij deze esthetisch zijn geïntegreerd. . “De consument hecht er veel aan dat we installaties op een elegante wijze deel uit maken van de woning.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur